DEMOKRATINĖ LOGOS MOKYKLA

Privati, pagrindinė mokykla Utenos rajone

KONCEPCIJA

Atsakomybė už savo mokymosi procesą

Nuo pat pradžių siekiame perduoti vaikui atsakomybę už jo ugdymosi procesą. Mokinys turi teisę rinktis, kokius dalykus kokiu lygiu mokysis. Bendradarbiaudamas su mentoriais vaikas susidaro dienos/savaitės darbų planą.

Savu tempu, pagal savo galimybes ir pomėgius

Mokymasis vyksta: a) individualiai: su mentoriumi arba savarankiškai; b) mažomis grupelėmis, kai gebėjimai panašūs; c) tarpusavyje dalijantis žiniomis.

Vidinė motyvacija

Vaikai žino, kad jie yra svarbūs. Mokosi išmokyti, mokosi pasirinkti. Iššūkiai, galimybė bendradarbiauti, smalsumas padeda ugdyti vidinę motyvaciją.

Mokykloje suteikiame ne tik žinių, bet ir praktinių įgūdžių, taip pat ugdomos kompetencijos. Mentoriai daug dėmesio skiria vaikų praktikai, tik sužinotas žinias taikant praktiškai galima suprasti kur reikia dar save tobulinti ir lavinti įgūdžius.

Praktinių įgūdžių formavimasis per veiklą

Demokratiniai susirinkimai

Laisvė būti savimi; mokymasis priimti kitą

Mokyklos savivaldoje taikomi demokratiniai principai: vyksta susirinkimai, balsavimai. Vaikai ir mentoriai turi lygias teises sušaukti susirinkimus, kiekvienas gali išsakyti savo nuomonę, pateikti sprendimo būdą, balsuoti.

Mokykloje kuriama saugi erdvė vaikui ir jo asmenybei. Čia svarbi vaikų savijauta, todėl iškilę konfliktai ar prasta vaiko savijauta yra sprendžiama atliepiant jį. Vaikai žaismingai mokosi empatinio bendravimo, priimti vienas kitą, išjausti savo jausmus, išsakyti savo poreikius.

Mišraus amžiaus grupės

Mišri vaikų grupė be klasių. Vaikai mato, kad visa mokykla yra vienas organizmas, ji atvira visiems, nėra jokių apribojimų.. Čia vaikai mokosi vienoje klasėje nuo pirmoko iki aštuntoko.

  • Esame organiška, nuolat besivystanti bendruomenė.

  • Vadovaujamės demokratijos principu, kai mokiniai ir mentoriai gali išsakyti savo nuomones, teikti siūlymus, kelti idėjas.

  • Kuriame emociškai saugią erdvę, kurioje augtų vaiko pasitikėjimas savimi ir pasauliu, kur jis mokytųsi megzti su aplinkiniais lygiaverčius santykius.

  • Kiekvieną priimame toks, koks yra.

  • Mokymo procese daug dėmesio skiriame praktikai.

  • Mentoriai skiria individualų mokymą arba dėsto medžiagą mažai grupei vaikų.

KAIP MES VEIKIAME?

"Harmoningas vaiko ir jaunuolio vystymasis yra natūralus, todėl lėtas vyksmas. Mūsų užduotis – sukurti tinkamas sąlygas, o ne spartinti procesą. Jei mes, suaugusieji, sugebėsime sutramdyti nekantrumą ir netrukdyti vidinei raidai, jei suteiksime jai reikiamų išteklių, vaikas išmoks stovėti savo kojomis ir nebus visa gyvenimą priklausomas nuo išorinio vedimo."

Rebeca Wild